მრგვალი მაგიდა: ბავშვზე ორიენტირებული მართლმსაჯულება - აღდგენითი მართლმსაჯულების ევროპული გამოცდილება

ევროპის საბჭოში საქართველოს მუდმივი წარმომადგენლობის ეგიდით ორგანიზებული მაღალი დონის კონფერენცია 12 May 2020, სტრასბურგი, საფრანგეთი