კონფერენცია კორუფციის წინააღმდეგ სახელმწიფოთა ჯგუფის (GRECO) ანტი-კორუფციული რეფორმების ზემოქმედების შესახებ

თეორიიდან პრაქტიკამდე 24 February - 25 November 2020, სტრასბურგი, საფრანგეთი