ევროსაბჭოში საქართველოს მუდმივი წარმომადგენლობის საკონტაქტო ინფორმაცია


მდებარეობა: სტრასბურგი

მისამართი: 6 rue Jean Hermann, 67000 - Strasbourg, France.

ტელ: +33 (0) 3 90 22 20 10

ფაქსი: +33 (0) 3 90 22 20 11

ელ-ფოსტა: coechairmanship@mfa.gov.ge